Natuurwerkgroep de Reest

Wie zaait zal niet oogsten 2021

Vervolg project landbouwgewassen, natuurakkers en bloemrijke akkerranden Het is vrijdagmorgen 7 mei 2021. Het weer werkt geweldig mee. Het is zo nu en dan windstil, de grond is vochtig en Piet ( Landschap Overijssel) heeft de gronden prachtig los gemaakt. …
Lees meer

Start project landbouwgewassen 2021

Langs het graspad tussen de begraafplaats van Oud-Avereest en Den Westerhuis zijn we woensdag 14 april 2021 gestart met het project “Oude landbouwgewassen in het Reestdal”.  Eigenlijk klopt deze opmerking niet, want in oktober 2020 zaaiden we al een wintergraan…
Lees meer

Nieuwe nestkasten

Onze vogelsectie bezit en beheert meer dan 400 kleine nestkasten, verdeeld over een aantal routes. Nestkastcontroleurs lopen in het broedseizoen regelmatig bij de kastjes langs, noteren het aantal eieren en de aantallen uitgevlogen jongen. De meeste kasten hangen in reservaatgebieden…
Lees meer